Poronin

Poronin stanowi największe sołectwo. Swoją siedzibę ma tam Urząd, jak i jednostki organizacyjne Gminy: Gminnego Ośrodka Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej, Administracji Placówek Oświatowych, Zakładu Gospodarki Komunalnej czy Gminnego Centrum Informacji.

Wieś została osadzona w początkach wieku XVII w kotlinie między Podgórzem Gubałowskim a Gliczarowskim, wzdłuż rzek takich jak: Biały Dunajec, Zakopianka, Poroniec. Znajdują się one na wysokości od 740 do 800 m n.p.m.. Wchodzą tutaj w skład również przysiółki: Jesionkówka, Frączkówka, Kośne Hamry oraz Majerczykówka.

Poronin stanowi siedzibę SP ZOZ. Budynek miejscowego Ośrodka Zdrowia przeszedł remont generalny w roku 2003. Z kolei w 1947 roku w zajeździe drewnianym Gutów – Mostowy, zostało stworzone Muzeum Lenina. Na placu, który znajduje się obok utworzono jego pomnik. W roku 1989 doszło do zmian ustrojowych. W ich wyniku, Muzeum zostało zlikwidowane, a sam pomnik obalono i przetransportowano z Poronina.

Zaburzenia hormonalne leczenie Warszawa
http://evimed.com.pl/
Zespół lekarzy specjalistów, dla których
liczy się medycyna oparta na faktach.

Parafia poroniańska jest również bardzo bogata w dzieje. Wszystko zaczęło się kiedy w roku 1806 wybudowano na Wańkówce pierwszą drewnianą kapliczkę, następnie poprzez przejście przez 1833 rok – kiedy została wybudowana parafia i rozpoczęto budowę Kościoła. Ten z kolei spłonął w 1915 roku. W czasach obecnych Poronin posiada Kościół murowany pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny i został stworzony w 1926 roku. Aktualnie jest on po remoncie dachu, wieży oraz tynków zewnetrznych. Z całą pewnością cała budowla wbija sie w sposób godny w całą, gęstą zabudowę wsi.

Bliskość Zakopanego oraz Tatr, jak i umiejscowienie wsi przy słynnej „Zakopiance”, jak i cała linia kolejowa są istotnym czynnikiem rozwoju całej wsi oraz co najważniejsze – jej atrakcyjności turystycznej. Na przełomie XIX i XX wieku Poronin był już bardzo znany jako letnisko. Był także odwiedzany przez przedstawicieli tamtejszej elity intelektualnej narodu. Można tutaj wymienić między innymi Kazimierza Przerwę – Tetmajera, Leona Wyszczółkowskiego oraz Jana Matejkę.

Jeżeli chodzi o przytoczenie krótkiej historii Poronina, to pierwsze wzmianki na jego temat pochodzą z 1624 roku. Jednakże nazwa, mimo iż jest odniesiona do rzeki, to pojawiła się już w 1254 roku. Istnieje przypuszczenie, że teren, w którym obecnie jest centrum gminy, był we wczesnym średniowieczu ogromną polaną wypasową. Łączył się ta przysiółek Białego Dunajca, o nazwie Bańkówka. Około 1620 roku Poronin zyskał miano wsi odrębnej. Jednak do początków XIX wieku nie miał swojego kościoła. Dopiero w 1806 roku stworzono kaplicę, a w 1833 roku zbudowano parafię samodzielną z kościołem. Niestety spłonął on w 1915 roku. W 1813 roku Poronin zasłynął z tego, że powstał zakład, który przerabiał surówkę, tak zwana Kuźnia Poroniańska. Wyrabiano tam idealne kosy oraz lemieszcze.

Na początku XIX wieku miejscowość ta stała się letniskiem bardziej znanym niż samo Zakopane. Posiada wiele atrakcji, które warto zwiedzić i są interesujące pod względem turystycznym. A jak wiadomo, interesujące obiekty naprawdę warto oglądać.